Lista ostrzeżeń i banów

Na tej stronie znajduje się lista ostrzeżeń oraz banów (maksymalnie po 50 najnowszych) jakie operatorzy przyznali graczom. Listy te zawsze będą publicznie dostępne. Prosimy przestrzegać zasad panujących na naszym serwerze. Nie lubimy nikogo karać ale musimy utrzymywać porządek.

Najnowsze kary zawsze na górze.

Ostrzeżenia:

graczostrzeżenieoperator

 

Bany:

graczpowódoperatorczas nadaniaczas upłynięcia
Mapa serwera